Python basis

Python installeren

Python installeren is niet moeilijk. Tijdens de installatie moet je er op letten dat je de locatie waar python is geïnstalleerd toevoegd aan de PATH-omgevingsvariabele van je systeem. Hierdoor kun je python op iedere locatie van je systeem opstarten! Informatie over installatie vind je bijv. op wikibooks.org
Er zijn natuurlijk ook mooie filmpjes op youtube

Een editor installeren

In deze cursus maken we gebruik van de producten van Jetbrains. Er zijn twee versies beschikbaar van de editor PyCharm. De community-version van PyCharm is gratis, maar mist een aantal functies (maar is prima geschikt voor deze cursus!). De commerciële versie van PyCharm is gratis beschikbaar voor studenten. Met je schoolmail kun je die versie downloaden en installeren.

Kijk of alles goed werkt....

Opdracht 1.1

Check of python is geïnstalleerd op je computer
Start een terminal op en type "python --version"

(venv) janjaap@iMac-Pro-van-Jan pythoncisco % python --version
Python 3.9.2

Opdracht 1.2

Schrijf je eerste script, laat met behulp van de functie print "Hello World" op het scherm zien! Open de commandline en type python
Type vervolgens de code print("Hello World")

(venv) janjaap@iMac-Pro-van-Jan pythoncisco % python
Python 3.9.2 (v3.9.2:1a79785e3e, Feb 19 2021, 09:06:10)
[Clang 6.0 (clang-600.0.57)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello World")
Hello World
>>>

Bovenstaand voorbeeld is op een mac gemaakt. Op windows zal je soortgelijke informatie zien, maar dan afgeleid van jouw naam en systeem.

De opdrachten

De opdrachten voor deze cursus vind je op Github.