Python basis

PyPi

PyPi staat voor Python Package index. Het is de plek waar ontwikkelaars hun open source modules beschikbaar stellen voor anderen. Python heeft veel van zijn populariteit te danken aan de eigen developer gemeenschap en de wil om code te delen. In dit onderdeel worden de volgende modules behandeld:

PSUtil

PSUtil is een module waarmee je gegevens over processen en gegevens over het gebruik van resources zoals CPU, geheugen en netwerkverkeer kunt meten.

Externe module

PSUtil is een externe module. Deze module moet je dus eerst installeren. Dit doe je met pip...

python -m pip install psutil

Stel je maakt een nieuw main.py-bestand, dan kun je gebruik maken van de module door deze te importeren...

import psutil
print(psutil.cpu_times())

Opdracht

Bekijk de PSUtil documentatie en probeer uit te vogelen hoe je met een python-script de IPv4 adressen opvraagt van alle netwerkinterfaces in je computer.