Starten met PHP

Opdracht pokerio

Verschillende pokergames. Card

Opdracht 1

Maak een deck kaarten d.m.v loops. Een kaart heeft de volgende naam: Cards-2-Club.svg (= klaver 2) De Cards-J-Club.svg is een klaver boer De Cards-Q-Club.svg is een klaver vrouw De Cards-K-Club.svg is een klaver koning De Cards-A-Club.svg is een klaver aas

Opdracht 2

Kaarten schudden met shuffle($array);

Opdracht 3

Kaarten uitdelen. Haal 5 kaarten uit het deck. (Met array_pop zodat ze ook echt uit het deck worden gehaald.);

Opdracht 4