Starten met PHP

Functions

Wat ga je leren

Wat zijn functions?

Functions zijn stukjes code die je vaker gebruikt in je applicatie. Door de code in een function op te nemen kun je met 1 commando een heel stuk code uit laten voeren. Stel dat je in een webpagina vaak een dubbele lijn wilt tekenen. Dan kun je natuurlijk steeds 40 x een "="-teken typen, maar dit kun je makkelijk automatiseren met een function!

<?php
function tekenDubbeleLijn() {
for($i = 1; $i <= 40; $i++) {
echo "=";
}
}
?>


<p>Hier een stukje tekst met daaronder een mooie dubbele lijn!</p>
<?php tekenDubbelelijn(); ?>
<p>En dan nog wat tekst en opnieuw een dubbele lijn....</p>
<?php tekenDubbelelijn(); ?>

Resultaat:

Hier een stukje tekst met daaronder een mooie dubbele lijn!

========================================

En dan nog wat tekst en opnieuw een dubbele lijn....

========================================

Functions die je argumenten mee kunt geven

Stel dat je een toetscijfer om moet zetten in een (O)nvoldoende, (V)oldoende of (G)oed waardering. De formule is dan:

Als je meerdere cijfers om moet zetten naar een OVG-waardering, dan is het handg als je de code kunt herhalen met steeds een ander cijfer!

function ovgWaardering($cijfer) {
if($cijfer >= 8 && $cijfer <= 10) {
$waardering = "G";
} elseif($cijfer >= 5.5 && $cijfer <= 10) {
$waardering = "V";
} elseif($cijfer < 5.5 && $cijfer >= 1) {
$waardering = "O";
} else {
$waardering = "invalid!";
}
echo $waardering;
}

Je kunt de function aanroepen met een cijfer als argument.

<p>De OVG-waardering voor het cijfer 4 is: <?php ovgWaardering(4); ?></p> //Output: O
<p>De OVG-waardering voor het cijfer 9 is: <?php ovgWaardering(9); ?></p> //Output: G
<p>De OVG-waardering voor het cijfer 11 is: <?php ovgWaardering(11); ?></p> //Output: invalid!

functions die een waarde retourneren

Bij een functie die wordt gebruikt om iets te berekenen kun je de uitkomst van de berekening retourneren

function telOp($a, $b) {
return $a + $b;
}

$c = telOp(4,5); //$c is 9