Starten met PHP

Loops

Wat ga je leren

Hieronder zie een voorbeeld van een for-lus. Een for-lus start met het initialiseren van een variabele.

De code 'echo $i' wordt uitgevoerd zolang $i kleiner is dan 5.

lus waarde $i conditie output
1 0 $i < 5 1
2 1 $i < 5 2
3 2 $i < 5 3
4 3 $i < 5 4
5 4 $i < 5 5
6 5 $i < 5 geen
Einde lus
<?php
for($i = 0; $i < 5; $i++) {
echo $i."<br>";
}
?>

Hetzelfde voorbeeld werkt met een while-lus. Een while-lus heeft wel een conditie, maar het initialiseren en ophogen van een variabele moet je zelf doen!


$i = 0; //initialiseren variabele
while($i < 5) {
//Doe iets...
$i++ //ophogen variabele
}

Arrays kun je met een foreach-lus doorlopen.

$fruitmand = ["banaan", "appel", "citroen"];

foreach($fruitmand as $fruit) {
echo $fruit;
}