Javascript

Javascript loops en condities

Leerdoelen

Wat is een loop

Een loop in javascript is vergelijkbaar met loops in andere programmeertalen. Je kunt een bewerking herhalen door gebruik te maken van een for-loop. Hieronder zie je de code om de tafel van 5 weer te geven in de console.

for(let i = 1; i <= 10; i++) {
//deze code wordt 5 keer herhaald
console.log("5 * " + i + " = " + (i * 5));
}

Wat zijn condities

Je kunt in javascript controleren of er aan een bepaalde conditie wordt voldaan. Een conditie is altijd waar of onwaar. Je kunt bijvoorbeeld checken of de leeftijd van een bezoeker hoger is dan 65.

const price = 50;
const leeftijd = 66;
if(leeftijd > 65) {
//Persoon is ouder dan 65 dus hij/zij krijgt korting!
let betalen = price - (0.25 * price); // 25% korting!
console.log(betalen); //Output 37,50
}

Meer over variabelen

Als je een variabele met 'let' maakt, dan is die alleen beschikbaar in de 'blocked scope'. Een block is een bijvoorbeeld de code tussen accolades.

if(1 == 1) {
let y = 3;
}
console.log('dit is y: ' + y) ; //Output: Uncaught ReferenceError: y is not defined.

De variabele y is tussen de accolades van het if-statement gemaakt waardoor hij niet meer bereikbaar is voor de functie console.log! Dit werkt wel....

if(1 == 1) {
let y = 3;
console.log('dit is y: ' + y) ; //Output: dit is y: 3
}

De laatste mogelijkheid is om een variabele met 'const' te maken. Dit wordt een constante genoemd. Een constante is in principe 'immutable' (je kunt hem maken, maar niet meer aanpassen.)

  let y = 3;
y = 5;
const x = 12;
x = 13;
console.log('dit is y: ' + y) ;
console.log('dit is x: ' + x) ; //Output: Uncaught TypeError: invalid assingment to const 'x'