Javascript

Javascript en Formulieren

Leerdoelen

Stel je hebt een formulier en je wilt dat hetgeen je invult in het formulier getoond wordt op de pagina....

<input type="text" id="naam" value=""><br>
<button onclick="kopieerTekst()">Klik hier</button>
<div id="output">Hier komt wat je invult in het formulier!</div>

Hier komt wat je invult in het formulier!

Om dit werkend te krijgen moet je de volgende stappen maken:

In javascript ziet dat er zo uit...

<script>
function kopieerTekst() {
let invoerveld = document.getElementById('naam');
let invoer = invoerveld.value;
let outputdiv = document.getElementById('output');
outputdiv.innerHTML = invoer;
}
</script>

Rekenmachine

<input type="text" id="waarde1" value=""> +
<input type="text" id="waarde2" value=""><br>
<button onclick="Bereken()">Klik hier</button>
<div id="output">Hier komt de uitkomst</div>
+
Hier komt de uitkomst

Om dit werkend te krijgen moet je de volgende stappen maken:

In javascript ziet dat er zo uit...

<script>
function bereken() {
let waarde1 = document.getElementById('waarde1');
let waarde2 = document.getElementById('waarde2');
let uitkomst = waarde1.value + waarde2.value;
let outputdiv = document.getElementById('output');
outputdiv.innerHTML = uitkomst;
}
</script>
<script>
function bereken() {
let waarde1 = document.getElementById('waarde1');
let waarde2 = document.getElementById('waarde2');
let uitkomst = parseInt(waarde1.value) + parseInt(waarde2.value);
let outputdiv = document.getElementById('output');
outputdiv.innerHTML = uitkomst;
}
</script>