Javascript

Events in javascript

Een 'event' is een gebeurtenis in Javascript. Als je op een element klikt dan is dat een 'klik'-gebeurtenis oftewel een 'click'-event. Als een 'event' plaatsvindt, dan kan je applicatie daarop reageren. Bijv. je klikt op een div-element en daardoor verandert de kleur van het div-element. Om dit voor elkaar te krijgen moet je de volgende stappen ondernemen:

  1. Refereer naar een element met getElementById()
  2. Gebruik de referentie om een element naar bepaalde 'events' te laten luisteren
    1. Dit noem je een 'event-listener'
    2. Met een 'event-listener' kun je element laten luisteren naar een 'click-event'
  3. Reageer op het 'click-event'
<div id="knop" style="width:100px;height:100px;background-color: lightblue;">Klik me!</div>
<div id="view" style="width:100px;height:100px;">Bla</div>

<script>
const el = document.getElementById('knop');
el.addEventListener('click', function() {
const target = document.getElementById('view');
target.style.backgroundColor = "red";
target.innerHTML = "Ik ben geklikt!";
});
</script>

Een imageslider maken

Bij een imageslider wil je dat je met een klik een andere afbeelding laat zien.

Hoe maak je een imageslider.

Maak een html-pagina waarin een afbeelding wordt omgewisseld voor een andere afbeelding op het moment dat je er op klikt. Hoe is de aanpak:

Dit is de css-stijl:

 <style>
#apen {
width:400px;
height:300px;
border:4px solid black;
background-image:url('https://static.edutorial.nl/js/apen.jpg');
transition: background-position 2s;
}
</style>

In de body van het html-document:

<div id="apen"></div>

Onderaan de html-pagina in de body komt het script:

<script>
const apen = document.getElementById('apen');
let pos = 0;
apen.addEventListener('click', function() {
if(pos >= 800) {
pos = 0;
} else {
pos += 400;
}
apen.style.backgroundPosition = pos + "px";
});
</script>