Database ontwerp

Wat is een database

Een database, gegevensbank of databank is een (meestal digitaal opgeslagen) gegevensverzameling, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Denk bijvoorbeeld aan:

Soorten databases

Wat is dan een relationele database

Volgens Oracle....
Een relationele database is een type database dat datapunten opslaat en toegang biedt tot datapunten die met elkaar in relatie staan. Volgens Wikipedia....
Een relationele database is een database die is opgebouwd volgens een relationeel model. De gegevens worden opgeslagen in tabellen waarin de rijen de soortgelijke groepen informatie, de records vormen, en de kolommen de informatie die voor elk record moet worden opgeslagen. Verschillende tabellen kunnen met elkaar worden verbonden door een kolom toe te voegen waarin een verwijzing naar een record in een andere tabel wordt opgenomen.