Database ontwerp

Relationeel model

Een relationele database is gebaseerd op een zgn. relationeel model. Door dit model toe te passen zorg je ervoor dat gegevens gestructureerd en genormaliseerd worden opgeslagen. Dit betekent:

Sleutels

Tabellen hebben sleutelvelden. Een sleutelveld identificeert een record. De waarde van een sleutel kan maar 1 rij data behoren. Een klantnummer is uniek voor iedere klant. Hierdoor kun je klanten niet door elkaar halen!

Relaties

Door een sleutel uit een tabel in een andere tabel op te nemen creëer je een relatie. In onderstaand voorbeeld zie je dat het 'id' van de klant is opgenomen in de tabel orders ('custormer').

Er zijn 2 type relaties:

Voorbeelden

Tabel klanten

id first name last name phone address zip
1234 Tom Jewett 714-555-1212 10200 Slater 92708
5678 Alvaro Monge 562-333-4141 2145 Main 90840
9012 Wayne Dick 562-777-3030 1250 Bellflower 90840

Tabel orders

id customer order-date employee
21 5678 2003-07-14 Patrick
22 9012 2003-07-14 Patrick
23 5678 2003-07-18 Kathleen
24 5678 2003-07-20 Kathleen