Examenvoorbereiding

Vanaf 2020

Eisen en wensen

Ontwerp

De user stories zijn vertaald naar een passend, eenduidig en volledig ontwerp (sluit aan op wensen en eisen).*

Realisatie

Er is voldoende inhoud van de user stories gerealiseerd binnen de gestelde/geplande tijd.*

De kwaliteit van de code is goed. Dit uit zich onder andere in: OOP, objectstructuur, MVC, validatie, efficiëntie, foutafhandeling en terugkoppeling, security (veilig programmeren). *

De voortgang is bewaakt en de juiste keuzes/afwegingen zijn gemaakt op basis van prioriteiten.

Testen

Verbetervoorstellen

Authenticiteit

De examinator(en) is/zijn overtuigd van de authenticiteit van het gemaakte werk van de kandidaat. *