Laravel API

Movie-app

De movie-app is een eenvoudige applicatie waarmee je een top-10 van movies kunt samenstellen op basis van ratings van gebruikers. Dit betekent dat een gebruiker meerdere movies een rating kan geven en een movie kan van meerdere gebruikers een rating ontvangen. M.a.w. een meer-op-meer relatie die je kan opdelen in 2 1-op-meer relaties doormiddel van een tussentabel (rating). De movie-app wordt opgedeeld in een front-end en een back-end gedeelte. Laravel wordt gebruikt voor de back-end (API). VueJS wordt gebruikt voor het front-end gedeelte. Uitgangspunt van de applicatie is dat straks ook andere front-end webapps maar ook mobiele applicaties gebruik kunnen maken van de Movie-app's API.

Normalisatie

Wat is een normalisatie

In een genormaliseerde database zijn gegevens zo gerangschikt:

Normaliseren

Stap 1:

Welke gegevens zijn er in de applicatie: movietitel, moviejaar, rating, email gebruiker, voornaam, tussenvoegsel, achternaam

Stap 2:

Welke gegevens zijn van elkaar afhankelijk

Stap 3:

Sleutels en relaties
table: movies
id, title, year

table: ratings
movie-id, user-id, rating

table: users
id, email, fname, prefix, lname, password

Entiteit Relatie Diagram (ERD)

Movie app ERD