Laravel

Views

In een standaard installatie van Laravel wordt een route aangemaakt die er voor zorgt dat je het welkomstscherm te zien krijgt.
met return view('welcome') wordt de pagina resources/views/welcome.blade.php aangeroepen. In deze pagina staat de html en css die er voor zorgt dat je een mooi welkomstscherm te zien krijgt.

Een view is een object dat de gegenereerde output van je applicatie samenvoegd met de layout in html en css.

// routes/web.php

Route::get('/', function () {
return view('welcome');
});

Het samenvoegen van HTML, CSS en componenten uit Laravel kun je op verschillende manieren doen. Je kunt gebruik maken van javascript frameworks zoals Vue en React, maar je kunt ook gebruik maken van de template-engine van Laravel zelf. Deze engine is heet Blade

Blade

In onderstaand voorbeeld wordt Blade gebruikt om een simpele website te bouwen met 2 menu-items. In blade maak je gebruik van templates. Hierdoor kun je bijvoorbeeld een navigatiemenu in meerdere pagina's hergebruiken.

// routes/web.php

Route::get('/home', function () {
return view('home');
});

Route::get('/contact', function () {
return view('contact', ['data' => "wereld"]);
});

Maak 3 nieuwe templates met de naam home.blade.php, contact.blade.php en layout.blade.php.
Hieronder zie je de directory-structuur

resources
|-- views
|-- layout.blade.php
|-- home.blade.php
|-- contact.blade.php

In layout.blade.php vind je de basisopmaak.

<!-- resources/views/layout.blade.php -->
<html>
<head>
<title>Restaurant | @yield('title')</title>
<link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/mystyle.css') }}">
</head>
<body>
<nav>
<a href="/home">Home</a> |
<a href="/contact">Contact</a> |
</nav>
<div class="container">
@yield('content')
</div>
</body>
</html>

In de pagina's home.blade.php en contact.blade.php wordt de layout overgenomen.
Dit is home.blade.php...

<!-- resources/views/home.blade.php -->

@extends('layout')

@section('title', 'Home')

@section('content')
Dit is de home-page
@endsection

Dit is contact.blade.php...

<!-- resources/views/contact.blade.php -->

@extends('layout')

@section('title', 'Home')

@section('content')
Hallo {{ $data }}
@endsection

In dit laatste voorbeeld zie je hoe je data mee kunt geven aan een view. Het woord "world" wordt in de route al toegekend aan de variabele $data.