Database queries

Eenvoudige queries

Je kunt onderstaande queries uitproberen als je een mysql- of mariadb databaseserver hebt draaien en je hebt de database school geïnstalleerd.
Als je net de terminal of shell hebt geopend dan log je in met:

mysql -u <naam> -p <wachtwoord>

Als je net XAMPP hebt geïnstalleerd dan is je naam 'root' zonder wachtwoord, dan log je in met:

mysql -u root

Als de 'school'-database goed is geïnstalleerd kun je hem ook gebruiken:

use school;

Bekijk weer welke tabellen er zijn:

show tables;
+------------------+
| Tables_in_school |
+------------------+
| c_regel |
| cursist |
| cursus |
| docent |
+------------------+

Bekijk welke records er zijn in de tabel docent:

select * from docent;
+----------+------------+---------------+----------+------------+------------+---------+------------+
| doc_code | doc_naam | straat | postcode | plaats | telefoon | uurloon | geb_datum |
+----------+------------+---------------+----------+------------+------------+---------+------------+
| WI | Witlok | Madeseweg 8 | 4841 PT | Oosterhout | 071-123378 | 100.00 | 1957-04-25 |
| HM | Hooymayers | Ignatiusstr 6 | 4847 EZ | Breda | 076-442786 | 200.00 | 1952-09-01 |
| GR | Grond | Bolwerk 10 | 4541 CC | Tilburg | 013-426786 | 150.00 | 1958-10-25 |
| PE | Peters | Breedonk 64 | 4142 EC | Oosterhout | 01620-3429 | 185.50 | 1963-10-08 |
| SE | Sengers | Bredaseweg 2 | 4344 DE | Bavel | NULL | 110.00 | 1955-05-17 |
| MO | Mol | Waterstr 8 | 4841 KA | Breda | 076-227788 | 300.00 | 1948-11-30 |
+----------+------------+---------------+----------+------------+------------+---------+------------+

Bekijk nu welke velden er zijn in de tabel 'docent':

show fields from docent;
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+
| doc_code | varchar(2) | YES | | NULL | |
| doc_naam | varchar(25) | YES | | NULL | |
| straat | varchar(25) | YES | | NULL | |
| postcode | varchar(7) | YES | | NULL | |
| plaats | varchar(25) | YES | | NULL | |
| telefoon | varchar(12) | YES | | NULL | |
| uurloon | decimal(5,2) | YES | | NULL | |
| geb_datum | date | YES | | NULL | |
+-----------+--------------+------+-----+---------+-------+

Je ziet nu dat de eerste rij van de records van docent overeenkomst met de eerste kolom in het overzicht van de velden van een docent.
In de query select * from docent staat het sterretje voor 'alle velden/kolommen'.
Alle kolommen worden weergegeven uit de tabel docent.
Met select bepaal je dus welke kolommen worden weergegeven Met from bepaal je welke tabel je gebruikt.
Je kunt na select opgeven welke kolommen je wil zien:

select doc_naam, telefoon from docent;

+------------+------------+
| doc_naam | telefoon |
+------------+------------+
| Witlok | 071-123378 |
| Hooymayers | 076-442786 |
| Grond | 013-426786 |
| Peters | 01620-3429 |
| Sengers | NULL |
| Mol | 076-227788 |
+------------+------------+